X Hata

Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu site kullanım koşularını dikkatlice okuyunuz.

Bu siteyi kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır.

Bu sitede sunulan hizmetler Aygaz A.Ş. tarafından sağlanmaktadır ve sitenin yasal sahibi Aygaz A.Ş. olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Aygaz A.Ş.’ye aittir.

İşbu kullanım koşullarını Aygaz A.Ş. gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak sitede yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Site hizmetlerinden yaralanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Aygaz A.Ş. tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Aygaz A.Ş. bu sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Sizler Kullanıcı olarak sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle, bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaş üzerinde olduğunuzu, işbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu, anladığınızı ve aşağıda yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

1. Taraflar

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi www.keyiflibahce.com internet sitesinin sahibi ve faaliyetlerini yürüten, merkezi Büyükdere Cad. No.145/1 Zincirlikuyu/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili’ne 80651/23170 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Aygaz A.Ş. (“Aygaz”) ile www.keyiflibahce.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

Aygaz ve Üye’nin her biri “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. Tanımlar

Site: Aygaz tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu online ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

Üye: Aygaz’dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Aygaz tarafından üyelikleri onaylanarak kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir.

Kullanıcı: Aygaz (www.keyiflibahce.com) web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

İçerik: Sitede ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi: Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Aygaz arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.

Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgilerdir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, münhasıran Aygaz’a ait olan www.keyiflibahce.com sitesine üye olarak sitede sunulan hizmetlerden faydalanma koşullarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, www.keyiflibahce.com sitesi ve bu siteye bağlı tüm alt sayfalar içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Aygaz tarafından açıklanan her türlü bilgi ve beyanı okumuş, anlamış, kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Üye, www.keyiflibahce.com internet sitesine üye olurken verdiği tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırılığı, yanıltıcılığı ve yürürlükteki herhangi mevzuata aykırılığı nedeniyle Aygaz’ın uğrayacağı tüm zararları Üye derhal tazmin edecektir. Aygaz’ın Üye tarafından siteye girilen herhangi bir bilgiyi araştırma, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu teyit etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan her ne surette olursa olsun sorumlu tutulamaz.

4.2. Üye, kullanıcı adı olarak elektronik posta adresini girip, şifre oluşturduktan sonra Üyelik Sözleşmesi’ni ve Gizlilik, Güvenlik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı okuyup kabul ettiğini onaylayarak www.keyiflibahce.com sitesine giriş yapabilir. Üye söz konusu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı sadece kendisine aittir. Üye’nin www.keyiflibahce.com sitesine erişim sağlayan araçlarının (e-posta, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması ile ilgili sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir.

4.3. Üyenin şifresini üçüncü kişilerle paylaşması nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan dolayı sorumluluk Üye’ye aittir. Bu sebeple Aygaz’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Aygaz’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.4. Üye, diğer üyelerin verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve bunları her ne surette olursa olsun kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde her türlü sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir.

4.5. Üye, şifre değişikliği, üyelik iptali gibi işlemleri www.keyiflibahce.com sitesi üzerinden gerçekleştirebilir. Şifre değişikliği ve üyelik iptali işlemlerinin kendi tasarrufunda olması halinde bu eylemlerden dolayı Aygaz’ı sorumlu tutamaz.

4.6. Aygaz, www.keyiflibahce.com sitesini virüs ve benzeri tehlikeli yazılımlardan korumak için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almıştır. Bununla birlikte, Üye’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli önlemi alması gerekmektedir. Üye kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek hata ve zararlardan Aygaz’ı sorumlu tutamaz.

4.7. www.keyiflibahce.com internet sitesi Aygaz’a ait/bağlı olmayan başka internet sitelerine bağlantı ve referans içerebilecektir. Üye, işbu sitelerin içeriklerinden veya bu sitelerden yapmış olduğu işlem/hareketlerden Aygaz’ı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Üye, www.keyiflibahce.com sitesini kullanırken işbu Sözleşme’ye, sitede belirtilen diğer tüm kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun davranmayı, herhangi bir ihlalde bulunmamayı, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici, başkalarının fikri haklarına tecavüz edecek herhangi bir davranışta bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde tüm hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir.

4.9. Üye, www.keyiflibahce.com sitesinden satın aldığı ürünlere ilişkin yorumlar yazabilir. Üye tarafından beyan edilen fikir ve düşünceler tamamen Üye’nin kendi görüşüdür. Bu görüş ve düşünceler hiçbir şekilde Aygaz açısından bağlayıcı nitelik taşımayacaktır. Aygaz, genel ahlak kurallarına aykırı ve başkalarına rahatsızlık verecek şekilde yazılmış olan yorumları kaldırma hakkına sahiptir.

4.10. Üye, Aygaz’ın yazılı onayı olmadan, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.11. Üye, www.keyiflibahce.com sitesini kullanarak reklam yapmamayı, herhangi mal ya da hizmet satmamayı, ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. 18 yaşından küçükler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler www.keyiflibahce.com sitesine üye olamaz.

4.13. Üye, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Aygaz’ın iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Üye, siteye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Aygaz iştiraki olan tüm şirketlerle ve Aygaz’ın iş ortakları, tedarikçileri, hissedarları ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılmasına ve bu kişi ve kurumlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Üye aksini belirtmediği sürece Aygaz ve Aygaz iştiraki olan tüm şirketlerin ve Aygaz’ın iş ortaklarının, tedarikçilerinin, hissedarlarının ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerin kendisi ile internet, telefon, sms vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan, dolaylı, maddi, manevi, menfi veya müspet herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Aygaz’ı, Aygaz iştiraki olan şirketleri, Aygaz’ın iş ortaklarını, tedarikçilerini, hissedarlarını ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişileri sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.

4.14. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Aygaz’ın müşteri hizmetleri çağrı merkezine iletebilir.

5. Aygaz’ın Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Üye’nin yukarıda sayılan yükümlülüklerinden bir ya da birden fazlasına aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunduğunun tespit edilmesi halinde Aygaz her zaman tek taraflı olarak Üye’nin üyeliğine son verip, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkına sahiptir.

5.2. Aygaz, www.keyiflibahce.com sitesinde sunduğu kampanyaları, ürün bilgilerini, her türlü içeriği ve sunulan hizmetleri dilediği zaman değiştirme veya sona erdirme veya www.keyiflibahce.com sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

5.3. Aygaz, Üye’lerine sunduğu ürünleri geliştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için Üye’lerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmak için Üye’nin kişisel bilgilerini kullanabilir. Aygaz, Üye’nin site üzerinden alış veriş hareketlerinin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Üye, www.keyiflibahce.com sitesine internet üzerinden erişim sağladığı takdirde, erişim bilgilerinin ve IP numaralarının Aygaz tarafından istatistiki amaçlarla kayıt altına alınabileceğini ve siteye tekrar girişini kolaylaştırmak adına www.keyiflibahce.com sitesine erişim amacıyla kullandığı tüm bilgisayarlara “çerez” adı verilen kayıtların yerleştirilebileceğini kabul eder.

5.4. Aygaz, Üye’nin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak talep edildiğinde, yasal gerekliliklere uygun hareket etmek amacıyla veya Aygaz’ın ve www.keyiflibahce.com’un haklarını korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği takdirde ilgili kişilere açıklayabilir.

5.5. Aygaz, işbu Sözleşme’nin koşullarını ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Söz konusu değişiklik Üye’ye e-posta yoluyla bildirilir ve Üye dilerse üyeliğine son verebilir. Söz konusu değişiklikler Üye tarafından onaylanıncaya kadar Aygaz, Üye’nin www.keyiflibahce.com sitesini kullanımına engel olma ve üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.

5.6. www.keyiflibahce.com internet sitesinde yer alan tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi tüm malzemeler, sitede yer alan tüm çalışmalar (tasarım, imge, html kodu, diğer kodlamalar ve metin) ve her türlü bilgiye ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmaktadır. Bu malzemeler, çalışmalar ve bilgiler izinsiz olarak Üye tarafından kullanılamaz, değiştirilemez, üzerlerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulamaz. Ayrıca, bu sitede adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Söz konusu fikri mülkiyet haklarının Üye tarafından herhangi bir şekilde ihlali halinde her türlü cezai ve hukuki takibat başlatılabilecektir. Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz.

5.7. Üye, "Kullanıcı adı"nı belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. İşbu taahhüde aykırı davranılması halinde, Aygaz işbu Sözleşme’ye aykırı bu durumun düzeltilmesini Üye’den talep edebileceği gibi dilerse Üye’ye önceden haber vermeksizin Üye’nin üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5.8. Aygaz, herhangi bir zamanda ve hiçbir ön bildirimde bulunmadan, www.keyiflibahce.com sitesinin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir ya da tamamen durdurabilir. Bundan dolayı, Aygaz’ın üyelerine veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

6. Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Aygaz tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Aygaz Üye’nin işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, Üye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

7. Mücbir Sebepler

Aygaz, kendi kontrolünde olmayan ve doğrudan akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız hale getiren ve/veya işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini veya edimlerini ifa etmesini engelleyen; kanunlarda belirtilenler dahil olmak üzere tabii afetler, su baskınları, yangın, patlamalar, sabotaj, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt, salgın hastalıklar, mevzuat değişiklikleri, resmi merci kararları, hükümet kararları, vb. durumların oluşması halinde ve söz konusu durumun devamı süresince bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu tutulamaz.

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Aygaz işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü olmayacaktır. Bu gibi durumlar, Aygaz açısından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Aygaz’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Aygaz’ın bilinen epostası ve Üye’nin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.

Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ve beyan eder.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü

9.1. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.2. İşbu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Aygaz’ın kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

10. Yürürlük

Üye’nin üyelik kaydı yapması, işbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bir kopyası e-posta yoluyla Üye’ye iletilecektir.